MbankmBank vznikla v listopadu 2000 v Polsku jako retailová divize BRE Bank SA. Prvotní obchodní model mBank předpokládal, že cílovými uživateli budou zejména lidé, kteří považují nová technologická řešení (především internet) za efektivní a pohodlný způsob komunikace s bankou. mBank byla první virtuální bankou v Polsku a jednou z prvních tohoto druhu ve Střední Evropě. V roce 2000 BRE Bank zahájila činnost v oblasti maloobchodního bankovnictví, mimo jiné částečně prostřednictvím banky mBank. Na český bankovní trh vstoupila mBank.cz v listopadu 2007. mBank je průkopníkem inovací a internetového bankovnictví a nabízí klientům, kteří mají zájem racionálně spravovat své osobní finance, nejdůležitější produkty a služby za nejvýhodnější ceny. Nabídka produktů v současné době zahrnuje osobní, podnikatelské a spořící účty, platební karty, hypotéční úvěry, spotřebitelské půjčky a kreditní karty. V dnešní době mBank zaujímá významnou pozici v českém bankovním sektoru a i přes rostoucí konkurenci nadále zůstává leaderem v retailovém a internetovém bankovnictví. Obchodní síť mBank v ČR tvoří finanční centra a mKIOSKY. Finanční centra se nacházejí ve větších městech, mKIOSKY jsou situovány do velkých obchodních center. Návštěvník v nich najde terminály se stálým přístupem na internet k obsluze svých účtů, logo mBank telefony s přímým spojením na call centrum banky (mLINKA) a v neposlední řadě také finanční poradce.

Otevřeně a nablízku klientům

mFORUM slouží pro komunikaci klientů s pracovníky mBank i mezi sebou navzájem. Klienti zde mohou mezi sebou diskutovat, sdělovat si zkušenosti, navzájem si radit aktivně se účastnit vývoje mBank. Kritické příspěvky necenzurujeme, ale snažíme se z nich poučit.

mBLOG

Na blogu se klienti dozvědí novinky z banky, naleznou zde nejrůznější upozornění a další užitečné informace. I zde mají možnost přikládat k jednotlivým blogům své komentáře a komunikovat tak s bankou nebo mezi sebou navzájem.

mRADA

mRADA je skupina vybraných klientů, kteří se zajímají o fungování a vývoj banky a pomáhají svými připomínkami a názory v rozvoji mBank. mRADA je jmenována na dobu jednoho roku.

Cíle mRADY

Tvorba banky vstřícné ke klientům
Aktivní podíl na rozvoji mBank
Popularizace a zvyšování informovanosti o fungování bank s důrazem na on-line tématiku
Hájení zájmů klientů

Vznik mRADY a jejích cílů

mRADA vzniká pozváním vybraných osobností ze strany mBank s přihlédnutím k doporučením klientů vyjádřenému na mFÓRU. Radní jsou jmenováni na období jednoho roku a je možné působit i v několika funkčních obdobích. Členem mRADY může být klient mBank, který není pracovníkem v konkurenční společnosti v oblasti financí. mRADNÍ není zaměstnancem mBank ani není za svoji činnost placený. mRADNÍ akceptují a dodržují kodex mRADY a za jeho nedodržování mohou být vyloučeni. Členství v mRADĚ zaniká a) odvoláním ze strany mBank, b) písemnou rezignací, c) po uplynutí období po vzájemné dohodě. Doplnění mRADY je opět v pravomoci mBank.

Práva a povinnosti mRADNÍCH (Kodex)

Členové mRADY nejednají anonymně, jsou označeni jako mRADNÍ na mFÓRU, případně v dalších komunikačních kanálech. Diskuse se zaměstnanci mBank probíhá prostřednictvím speciálně vytvořené e-mailové skupiny a uzavřené sekce na mFÓRU. mRADNÍ jsou povinni respektovat důvěrnost informací označených jako „vnitřní informace mBank“. mBank se zavazuje konat pravidelná setkání mRadních mezi sebou a s představiteli mBank. mBank bude respektovat status mRADNÍCH jako konzultantů a bude odpovídat v co nejkratší době na jejich otázky. Všichni členové mRADY, nejsou-li vyloučeni, získávají trvale titul čestného člena mRADY. mBank vybírá jednoho až dva pracovníky jako moderátory mRADY. Moderátor je zodpovědný za koordinaci a spolupráci mRADY s mBank. V současné době je moderátorem Vítek Novák. mRADNÍ jsou významným přínosem pro mBank a jejich připomínky a podněty jsou pravidelně předávány v souhrnné formě vedení mBank v ČR i v Polsku. Změny kodexu mRADY musí být odsouhlaseny alespoň dvěma třetinami členů.

Obchodní model mBank se trvale mění, ale zachovává si základní odlišující rysy – mBank nenabízí všechno, co bylo ve světě financí vymyšleno, ale jen ty produkty a služby, které klienti nejvíce potřebují, a to za atraktivní ceny a zároveň pohodlným a přátelským způsobem. Tato zásada je základním prvkem obchodního modelu mBank a zůstane jím i v budoucnosti.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!